Автор Тема: Ирпенский РЭС отказывается принимать заявление на пользование электросетью.  (Прочитано 974 раз)

Offline panchukoleg

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 1
  • Перегляд профілю
В 2015 году ТУ № К-12-15-1118 было оплачено по договору и выполнено подключениек сети и повешен счетчик. Договор на пользование не был заключен.  В феврале 2019 у меня отказались принимать заявление в Ирпенском РЭС ссылаясь на отсутствие исполнительной документации, хотя все документы им были переданы в 2015 году. Прошу посодействовать в решении этого вопроса.

Offline dddd08111970

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 10
  • Перегляд профілю
Национализация и штрафі на чиновников решат в дальнейшем такие вопросі

Offline ПрАТ Київобленерго

 • Jr. Member
 • **
 • Повідомлень: 58
  • Перегляд профілю
   Шановний авторе panchukoleg!
   Оплата за послугу з приєднання житлового будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Ярмаркова, 2-В, до електричних мереж в ПрАТ «Київобленерго» не надходила, підтвердження оплати Ви надати не можете.
   Станом на сьогодні взаємовідносини щодо приєднання електроустановок об’єктів до електричних мереж регулюються Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс), який набув чинності 19.04.2018.
   Порядок приєднання до електричних мереж суб’єктів господарювання передбачено п. 4.1.11 Кодексу. Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини оператора системи розподілу (далі – ОСР), користувачів системи розподілу та замовників послуги з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.
   У відповідності до п. 4.1.2, 4.1.9. 4.2.3, 4.3.2 та 4.3.5.Кодексу оператор системи розподілу (надалі - ОСР) не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу. Послуга з приєднання електроустановок Замовника до системи розподілу є платною послугою та надається оператором системи розподілу (у Вашому випадку - ПрАТ «Київобленерго») відповідно до договору про приєднання, що укладається за типовою формою. Для отримання проекту договору про приєднання замовник надає до ОСР заяву про приєднання електроустановки певної потужності за формою,  наведеною в додатку 2 до цього Кодексу, та необхідні документи, визначені у пункті 4.4.2 глави 4 Кодексу.
   Таким чином, з метою приєднання належних Вам електроустановок до електричних мереж ПрАТ «Київобленерго», необхідно звернутись до ПрАТ «Київобленерго» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності встановленого зразка та надати документи, визначені у пункті 4.4.2 глави 4 Кодексу, а саме:
   1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки.
   2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
   3. Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання.
   4. ТЕО (за наявності).
   Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).
   Отримати бланк заяви про приєднання електроустановки певної потужності можна на офіційному вебсайті ПрАТ «Київобленерго» за адресою: http://www.koe.vsei.ua, розділ «Приєднання», рубрика «Форми та приклади документів».
   За умови оплати Вами послуги з приєднання електроустановок в точці приєднання та надання на погодження ПрАТ «Київобленерго» проектної документації щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки) електроустановок від точки приєднання до об’єкту, ПрАТ «Київобленерго» виконає будівельно-монтажні роботи з приєднання електроустановок індивідуального житлового будинку за вказаною адресою.

   З повагою ПрАТ «Київобленерго»