Автор Тема: Неправомірні дії Дніпрогаза ( продовження)  (Прочитано 949 раз)

Offline Ірина Ігорівна

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 5
  • Перегляд профілю
Доброго дня, Шановні формучани!  продовжую питання про неправомірні дії Дніпрогаза, початок проблеми починається в даній темі http://forum.nerc.gov.ua/index.php?topic=5441.0
Продовжую і надалі писати про конфліктну ситуацію з Дніпропетровськгаз та Дніпроптеровськгаз збут.

Постачальник, як завжди ігнорує права Споживача. В «особистому кабінеті» не має графи чіткого відображання річні показники спожитого газу, також вже декілька місяців не надсилаються роздруковані рахунки за спожитий газ.

В мене, запитання до НКРЕКП, як контролюючого органу, згідно Постанови НКРЕКП №2498 та №2500  кожен Споживач має право на чітке відображання в «особистому кабінеті» як показників за спожитий газ так і чітке розуміння фінансового стану. Звертаюсь до НКРЕКП, чому в «особистому  кабінеті» ПАТ « Дніпропетровськгаз» не відображається інформація за  споживання газу наприклад за 10 років, щоб Споживач мав чітку картину, скільки він споживає газу зараз, а скільки споживав у попередні роки?

Наприклад  в «особистому кабінеті» Постачальника електроенергії ДТЕК «Дніпрообленерго» Споживач має вільний доступ до інформації яка стосується споживання електроенергії за 10 років.

Offline НКРЕКП

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Повідомлень: 23
  • Перегляд профілю
Згідно з положеннями пункту 5 розділу І Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (із змінами) (далі – Правила) оператор газорозподільної системи (далі – Оператор ГРМ) – суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об'єкт споживача; постачальник природного газу (далі – постачальник) – суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.
Відповідно до положень пункту 1 розділу ІІІ Правил, підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є, зокрема, наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об'єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу; наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов.
Згідно з положеннями пункту 1.4 Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498 (далі – Типовий договір розподілу), особистий кабінет – особиста веб-сторінка Споживача на сайті Оператора ГРМ, що містить персоніфіковані дані Споживача та його об'єкта (об'єктів), статистичні дані про обсяги споживання природного газу, поточний стан розрахунків за цим Договором та іншу інформацію, а також передбачає обмін інформацією між Оператором ГРМ та Споживачем, у тому числі для передачі показань засобів вимірювальної техніки (лічильника газу) та/або формування звіту за спожитий природний газ чи рахунків. Адреса сторінки входу до особистого кабінету захищена логіном та паролем Споживача і надається Оператором ГРМ Споживачу особисто або в інший дозволений законодавством спосіб;
персоніфіковані дані – персоніфіковані дані щодо Споживача та його об'єкта (назва, П. І. Б., EIC-код, перелік вузла(ів) обліку та відповідні дані вузла обліку, величина приєднаної потужності об'єкта Споживача тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення взаєморозрахунків та визначення об'єму споживання природного газу.
Варто зазначити, що відповідно до положень пункту 5.4 Типового договору розподілу, після запровадження особистого кабінету на сайті Оператора ГРМ Споживач має можливість скористатися ним для формування звітності (передачі показань лічильника газу) та рахунків за надані послуги, а також ознайомлення з визначеними об'ємами та обсягами розподіленого та спожитого природного газу за розрахунковий період.
Крім того, положеннями пункту 5.6 Типового договору розподілу встановлено, що дані про об'єм (м куб.) та обсяг (кВт•год, Гкал, МДж) розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу за розрахунковий період (місяць) зазначаються Оператором ГРМ в особистому кабінеті Споживача (після його запровадження) та/або в рахунку про сплату послуги за цим Договором.
Разом з тим, слід зазначити, що положеннями пункту 7.1 Типового договору розподілу встановлено, що Оператор ГРМ зобов'язується, зокрема забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету Споживача.
Одночасно слід зазначити, що відповідно до положень пункту 1.4 Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500 (далі – Типовий договір постачання) особистий кабінет – особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов'язану з виконанням Договору;
персоніфіковані дані – персоніфіковані дані щодо Споживача (П. І. Б., ЕІС-код, види та способи розрахунку тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення розрахунків за природний газ.
Варто зазначити, що відповідно до положень пункту 6.2 Типового договору постачання Постачальник зобов'язується, зокрема, розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги; забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору.
Одночасно слід зазначити, що відповідно до пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог, зокрема, забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет.
Крім того, відповідно до пункту 2.2 глави 2 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог, зокрема, у разі укладання договору постачання природного газу із побутовим споживачем забезпечити наявність особистого кабінету споживача на власному веб-сайті, що має містити і персоніфіковані дані споживача, статистичні дані про ціни та нарахування, і сплату за договором постачання природного газу та іншу інформацію, пов'язану з виконанням зазначеного договору.
Враховуючи вищезазначене, на виконання вимог вищезазначених нормативно-правових актів, Оператором ГРМ (ПАТ «Дніпропетровськгаз») та Постачальником (ТОВ «Дніпропетровськгаз збут») забезпечено функціонування особистого кабінету. При цьому, щодо внесення пропозиції та зауважень щодо удосконалення функціонування особистого кабінету на сайті Оператора ГРМ та Постачальника, доцільно звертатись безпосередньо до Оператора ГРМ та Постачальника.
Окремо слід зазначити, що відповідно до положень частини першої статті 3 Закону України «Про ринок природного газу» ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб'єктів природних монополій, та за принципами, невтручання держави у функціонування ринку природного газу, крім випадків, коли це необхідно для усунення вад ринку або забезпечення інших загальносуспільних інтересів, за умови що таке втручання здійснюється у мінімально достатній спосіб.
Разом з тим варто зазначити, що відповідно до положень пункту 21 розділу ІІІ Правил побутовий споживач має право, зокрема, отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов'язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу; проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта; безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу.
При цьому, положеннями пункту 24 розділу ІІІ Правил встановлено, що Постачальник зобов'язаний, зокрема, надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов'язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами цих Правил, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються; розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI цих Правил і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги.
Додатково інформуємо, якщо Ви вбачаєте в діях газорозподільного або газопостачального підприємств порушення своїх прав та обов’язків, Ви можете звернутись із письмовою заявою, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», до управління НКРЕКП у Дніпропетровській області або до центрального апарату НКРЕКП для з’ясування обставин та перевірки фактів.


Offline Ірина Ігорівна

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 5
  • Перегляд профілю
Цікава відповідь була надана, НКРЕКП  як  контролюючий орган, надав відповідь з посиланням на нормативно-правові акти які стосуються постачання газу

НКРЕКП як контролюючий орган зазначає
 Варто зазначити, що відповідно до положень пункту 6.2 Типового договору постачання Постачальник зобов'язується, зокрема, розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги; забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору.

Так в Типовому договору чітко це зазначено, але на практиці виникає слідуюче, мною, як Споживачем надіслано не одне письмове звернення до Постачальника з вимогою надати мені інформацію яка стосується сплати за газ, порядок надходження соціальних виплат, надати інформацію проте скільки було перераховано коштів у вигляді соціальної виплати, надати інформацію з контролерської карти контролера, для того щоб мати можливість бути ознайомленою з показниками споживання газу, але на ці запитання я не отримала, була відповідь тільки одна, що контролерська карта це документ для внутрішнього користування працівників.

Не надання інформації Споживачу чи це не є порушенням умов Типового договору п.6.2 з боку Постачальника?

Також НКРЕКП зазначено:    відповідно до положень пункту 21 розділу ІІІ Правил побутовий споживач має право, зокрема, отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов'язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу; проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта; безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу.

Дуже гарно написано:  проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта; безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу.
Так Постачальник запрошує на звіряння, як це я вже колись писала в моїй темі попередній, але чому коли проводиться звіряння розрахунків інформація, яку надає Споживач зі своєї сторони не береться до уваги Постачальником і це звіряння робиться тільки з тих даних які бере у себе Постачальник.

Також зазначено: безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу.

Як мною вже було сказано вище що не має жодної відповіді на звернення з приводу надати інформацію яка мене цікавить,так про що може йти мова що Споживач має право на  безоплатне отримання інформації, якщо ця інформація не надається а тримається майже як під грифом «секретно».

Також зазначено  що відповідно до положень пункту 5.4 Типового договору розподілу, після запровадження особистого кабінету на сайті Оператора ГРМ Споживач має можливість скористатися ним для формування звітності (передачі показань лічильника газу) та рахунків за надані послуги, а також ознайомлення з визначеними об'ємами та обсягами розподіленого та спожитого природного газу за розрахунковий період.

Але на практиці є зовсім другі речі, це коли не завжди є можливість отримати в особистому кабінеті рахунок за спожитий газ цієї можливості не було бо декілька місяців не надавався рахунок як в електронному вигляді так і на бумажняному носії.

Звертаюсь повторно до НКРЕКП, якщо Вами уважно буде прочитано те, що мною було написано контректно до кожного пункту, як на Вашу думку чи не має тут порушень прав Споживача з боку Постачальнкика гаху ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»

Offline Ірина Ігорівна

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 5
  • Перегляд профілю
Виникла дуже цікава річ, коли заходиш на форум НКРЕКП, антивірус видає таку інформацію що знайдено Trojan. В мене запитання до НКРЕКП, чому відділ підтримки не забезпечує належним чином захист форуму від вірусів, адже такі дії ставлять під загрозу якісну роботу Споживача на форумі, а також можуть нанести матеріальні збитки?

Offline root

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Повідомлень: 1
  • Перегляд профілю
Перевірьте буль-ласка свій комп'ютер (браузер) антивірусом, саме на вашій стороні виникло питання
спрацювання антивірусу, вхід на надану сторінку форуму НКРЕКП не містить жодних вірусів

Offline Ірина Ігорівна

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 5
  • Перегляд профілю
Я продовжую в котре звертатись до НКРЕКП, як контролюючого органу , не зважаючи на те, що відповідь НКРЕКП була надана, але  конфліктна ситуація з Постачальником ПАТ «Дніпрогаз» залишається.
В своїй відповіді НКРЕКП, як контролюючий орган зазначило:
положеннями пункту 24 розділу ІІІ Правил встановлено, що Постачальник зобов'язаний, зокрема, надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов'язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами цих Правил, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам.

Повторююсь вже в котрий раз, даний пункт Положення Постачальником, не виконується, я як Споживач не отримую чіткої прозорої  інформації в «особистому кабінеті» на яку я маю право згідно Постанови НКРЕКП №2500 де чітко закріплено, яка інформація повинна надаватись в «особистому кабінеті»

В «особистому кабінеті» я не отримую чіткого бачення по фінансовому стану. Оскільки я, як людина з обмеженими фізичними можливостями, отримує кожного місяця від держави соціальну допомогу, яка нараховується за газ, то в «особистому кабінеті» повинно відбуватись її відображення, але якщо і відбувається відображення то є не зрозумілим, як зарахована соціальна виплата. Окрім соціальної виплати яку я отримую і яка перераховується за спожитий газ, відбувається сплата і власними коштами, але враховуюче все це, все рівно створюються штучні борги.

В мене запитання для НКРЕКП, як контролюючого органу, чому Постачальник «облгази» в «особистому кабінеті» не зроблять графу, в якій би було чітке відображення  отриманої соціальної виплати за місяць, а не так що і соціальна допомога і власні кошти відображаються в одному рядку, а  в цілому може і не бути відображання суми соціальної допомоги отриманої за місяць.

Такі дії Постачальника газу ПАТ «Дніпрогаз» через не прозорість відображання інформації фінансовго характера завдають мені як фінансових збитків, так і моральних через не можливість отримання  чіткої  інформації. 
« Останнє редагування: 13 Вересень 2018, 12:15:15 від Ірина Ігорівна »

Offline НКРЕКП

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Повідомлень: 23
  • Перегляд профілю
Для отримання офіційної відповіді Вам необхідно звернутися до НКРЕКП в установленому порядку згідно з Законом України «Про звернення громадян»
http://www.nerc.gov.ua/?id=20322

Offline Yevgeniy

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 26
  • Перегляд профілю
З великою зацікавленністю читаю тему Ірини Ігорівни. Ось наприклад НКРЕКП надало відповідь Для отримання офіційної відповіді Вам необхідно звернутися до НКРЕКП в установленому порядку згідно з Законом України «Про звернення громадян»

По суті Ірина Ігорівна виклала і всю свою проблему і внесла свої пропозиції стосовно відображання в "особистому кабінеті"
В мене запитання до НКРЕКП. Ви, як контролюючий орган прочитали проблему Ірини Ігорівнни прочитали пропозиції стосовно "особистого кабінету" для чого ій писати офіційне звернення спираючись на ЗУ "Про звернення громадян" та переписувати все це по "формі" якщо Ваші ж Постанови НКРЕКП, які Ви самі розробили, передбачають, що Споживач має право вносити Постачальнику пропозиції.

А може все таки НКРЕКП як контролюючий орган прочитавши пропозицію сам візьмить та своєю Постановою забов'яже Постачальника ( облгази) внести додаткову графу в "особситому кабінеті" для осіб які отримують пільги.

Offline Ірина Ігорівна

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 5
  • Перегляд профілю
Шановне НКРЕ в мене знову до Вас запитання,  коли вже Вами як контролюючим органом буде покладено край свавіллю, яке чинять монополісти в сфері постачання газу, в моєму випадку це ПАТ «Дніпрогаз»

Якщо відвідувач моєї теми уважно подивиться скрін копію яку мною було вкладено то він побачить, що сума балансу після маніпуляції кубами перевищує суму за фактично надані показники в особистому кабінеті. Такі дії ПАТ « Дніпрогаз»  вводять мене як Споживача в оману, бо Постчальник своїми маніпуляціями утворює штучний борг.

Offline Алена Владимировна

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 13
  • Перегляд профілю
Шановне НКРЕ в мене знову до Вас запитання,  коли вже Вами як контролюючим органом буде покладено край свавіллю, яке чинять монополісти в сфері постачання газу, в моєму випадку це ПАТ «Дніпрогаз»

Якщо відвідувач моєї теми уважно подивиться скрін копію яку мною було вкладено то він побачить, що сума балансу після маніпуляції кубами перевищує суму за фактично надані показники в особистому кабінеті. Такі дії ПАТ « Дніпрогаз»  вводять мене як Споживача в оману, бо Постчальник своїми маніпуляціями утворює штучний борг.

Вітаю Вас, пані Ірина!

Це питання хвилює і мене, я навіть аж не повірила коли перевірила свої місячні показники, так само накидали зайві куби, та нарахували борг!

Що ж це робиться таке?

Є тут на форумі тема, де зовсім шокуючи інформація стосовно того, що Дніпрогаз намагається донести споживачам ноу-хау)) по питанню «як привести об»єм використаного газу до стандартних умов», бо в особистих кабінетах вже ЯСКАВИМИ КОЛЬОРАМИ це відображається на кожній сторінці .

Але я тільки що прочитала одну цікаву річ, тут на форумі і виявляється! ))), що ця Методика поширюється на суб'єкти господарювання, які у господарсько -  виробничій  діяльності  для  вимірювання  об'єму  спожитого    газу   використовують   лічильники,   крім   випадків  використання  газу   за   показами   лічильників   громадянами   - підприємцями для власних потреб.

Виходить, що нас в черговий раз дурять, та ще і як, накидали кубів зайвих, змінили вже тричі баланс в особистих кабінетах ( по два рази за добу!) , поки не залишили споживачів знову у боргах, та ще і накидали зайвих кубів, які вже будуть сплачуватися по новому тарифу – 8.54892 грн, це просто жах, тисячні копійки… мабуть для нашого ще покращення в розрахунках, ото нам нарахують по тім тисячним!).

Тому мене не дивує, що вам таке зробили. В мене також накидали зайве, та нарахували – поки що по ціні старій, але, це ж борг!, звісно потім він буде перерахован по новому тарифу по 8.54…, ось тоді і побачать всі споживачі різницю … рахуючи що це вже буде ГРУДЕНЬ місяць… :-[

Дуже цікаво, яка буде реакція НКРЕ?)