Автор Тема: Розрахунок номіналу автоматичного вимикача  (Прочитано 9348 раз)

Lampa-84

  • Гість
Доброго дня. Прошу Вас надати роз'яснення щодо розрахунку номіналу автоматичного вимикача: 3 фази, 5 кВт. Який повинен стояти "автомат"?

Провокашка

  • Гість
https://cases.legal/uk/act-uk1-3352828.html
З тексту рішення.
"Після чого, позивачу  за рахунок РЕЗ і ЕМ було встановлено головний автомат у відповідності до проекту номінальним струмом - 10А.
Що стосується вибору автоматичного вимикача, то розрахунок номінального струму автоматичного вимикача проведено у відповідності до вимог п. 1.4.2 , р.3 ПУЕ і для  дозволеної до використання потужності - 4 кВт при трифазному навантаженні розрахунковий струм становить - 6,08 А.
У зв'язку з тим, що автоматичні вимикачі, які випускаються промисловістю, мають чітку градацію номінальних струмів (6, 10А і т.д.) то вибирається автоматичний вимикач наступний за номіналом , у даному випадку номіналом - 10 А.
Встановлений автоматичний вимикач, вибраний на струм більший розрахункового, дає можливість позивачу   одночасно підключати більшу потужність, а ніж дозволено технічними умовами,  яка становить - 6,6 кВт.(2,2кВт х 3 фази).
А тому, посилання позивача та третьої особи  на неможливість  підключення  струмоприймачів потужністю - 4 кВт безпідставне та надумане."

ZOE

  • Гість
Розрахунок номінального струму автоматичного вимикача проводиться у відповідності до вимог п. 1.4.2 , р.3 Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).
Максимальна сила струму навантаження, враховуючи приєднану сумарну потужність по фазам 5 кВт, номінальну напругу 380 В та косинус кута між фазною напругою та струмом навантаження (cosφ=0,92), який протікає тією самою фазою, визначається за формулою: Іном АВ (А)=Р/U* cosφ*√3=5/0,38*0,92*1,73=8,27 А.
Відповідно до пункту 3.1.4 ПУЕ номінальні струми плавких вставок запобіжників і струми вставок автоматичних вимикачів, які слугують для захисту окремих ділянок мережі, у всіх випадках слід обирати по можливості найменшими по розрахунковим струмам цих ділянок або по номінальним струмам електроприймачів, але таким чином, щоб апарати захисту не відключали електроустановки при короткострокових перевантаженнях (пускові струми, піки технологічних навантажень, струми при само запуску). Таким чином, номінальний струм для вимикача вибирається найближчим номіналом, який випускається промисловістю, у даному випадку номіналом - 10 А.

Lampa-84

  • Гість
Під час протягування нової лінії електропередач та підписанні договора з обленерго було замінено лічільник та встановлено автомати номіналом 25, через рік в односторонньому порядку районний відділ обленерго замінив автомати на номінал 10, посилаючись на внутрішні розпорядження. В дійсному договорі з обленерго номінал автомата вказаний - 25. Чи законні дії зі сторони районного відділу?

Провокашка

  • Гість
Ймовірно постачальник порушив пункт 3 Правил користування для населення
"3. Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником,".
Для заміни автомата з 25 на 10 А він мав би:
отримати у Вас дані про структуру Ваших побутових струмоприймачів;
зробити проект (зміни в проект вузла обліку) в частині обгрунтування заміни автомата на 10А;
надати Вам на підписання договір з параметром автомата, обгрунтованого проектом;
після  підписання Вами договору(або отримання судового рішення про затвердження змін) постачальник міг замінити автомат 25 на 10.
Ймовірно постачальник "начхав" на договірний принцип відносин ( в тому числі щодо ввідного автомату) й в односторонньому порядку, без внесення змін в договір встановив автомат. При цьому знехтував тим , що автомат вибирається проектантом, а не працівником РЕМ (не по таблиці, чи однозначній формулі), а з врахуванням широкого кола вихідних даних (про режими роботи побутових пристроїв), серед яких є й формула з ТОЕ.

Lampa-84

  • Гість
Дякую за роз'яснення. Підкажіть будь ласка яке оптимальне рішення для підвищення номіналу автомату: підвищення вхідної потужності?

Провокашка

  • Гість
Саме так. Збільшення дозволеної потужності.

Lampa-84

  • Гість
Яку відповідальність несе постачальник за порушення пункт 3 Правил користування для населення?

Провокашка

  • Гість
Безпосередньої відповідальності нема, а опосередкована (порушення антимонопольного законодавства, або ліцензійних умов) може бути у вигляді штрафу, який контролюючий орган встановить за наслідком перевірки та кваліфікації тяжкості порушення (формул тут нема, а є максимальні й мінімальні штрафи).

ZOE

  • Гість
     Для визначення можливості збільшення потужності, типу приєднання вашого будинку до електричних мереж та приведення договірних відносин до вимог нормативно-правових актів Вам необхідно звернутися до структурного підрозділу з заявою про приєднання.
     До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:
ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;
копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;
копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).
Для визначення типу приєднання (стандартне або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.
     Крім того, відповідно до пункту 1.7.1 Правил, у разі незгоди із запропонованими електропередавальною організацією точками забезпечення потужності замовник на підставі техніко-економічного обґрунтування може запропонувати інші варіанти можливого приєднання.