Автор Тема: ПС Глобино 150/35/10 ПАТ Полтаваобленерго  (Прочитано 2105 раз)

Poltava

  • Гість
Згідно інформації розміщеному на офіціному сайті ПАТ Полтаваобленерго http://www.poe.pl.ua/regulations/transf.pdf

, станом на 28.09.2015 року  Резерв приєднаної потужності (на ПС Глобино 154/35/10) з урахуванням укладених договорів про приєднання, Ррез., кВт складає -80 954,00 кВт. Тоді як потужність 2-х трансформаторів складає 2*25 000 кВА. Питання до Полтаваобленерго:
- поясніть принцип розрахунку даного параметру (-80 954,00)
- в разі коли я хочу приєднати ел.установку потужністю 120 кВТ (нестандартне приєднання) джерелом якої є ПС Глобино, я автоматично буду змушений приймати дольову участь у реконструкції. яка вартість? які терміни мого приєднання?
- коли ПАТ Полтаваобленерго буде і чи мінятиме взагалі данний трасформатор?
- чи підключає ПАТ Полтаваобленерго від ПС Глобине 150/35/10 споживачів по стандартному приєднанню?
- чи включено в інвестиційну програму ПАТ Полтаваобленерго заміну данних трансформаторів?

Poltava

  • Гість
Re: ПС Глобино 150/35/10 ПАТ Полтаваобленерго
« Reply #1 : 24 Жовтень 2015, 13:57:49 »
Шановне НКРЕКП, який термін відповід на моє питання з боку Полтаваобленерго?

Полтаваобленерго

  • Гість
Re: ПС Глобино 150/35/10 ПАТ Полтаваобленерго
« Reply #2 : 28 Жовтень 2015, 08:05:06 »
1. У лютому-березні 2013 року. набрали чинності Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (затверджені постановою НКРЕ від 17.01.2013р. №32) та Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж (затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013р. №115), якими на даний час урегульовані правовідносини у сфері надання послуг з приєднання до електромереж.
Відповідно до вимог п. 5.5. зазначеної Методики на джерелі живлення  (ПС 150/35/10кВ «Глобино» 1Т-25МВА, 2Т-25МВА ) визначається резерв приєднаної абонованої потужності ( , кВт) на підставі наступної формули:
                                                 
де   
-   максимальна потужність джерела живлення  j, кВт;
      
-   коефіцієнт використання потужності (додаток 5);

   
-   приєднана потужність   споживача або замовника за договором про постачання
(користування) електричною енергією або договором про приєднання, потужність електроустановок якого забезпечується від джерела живлення j, кВт.

Максимально допустима потужність для підстанцій з двома та більше установленими трансформаторами номінальної потужності    визначається з урахуванням коефіцієнта потужності cos(φ)=0,92 та коефіцієнта перевантаження   , що враховують можливе перевантаження трансформатора в аварійному режимі при виході з ладу одного з трансформаторів, за формулою:

                             
де        
    - номінальна потужність трансформатора підстанції i, кВА;
   
   - номінальна потужність максимального з установлених на підстанції трансформаторів i, кВА;
    
   - коефіцієнт перевантаження для маслонаповнених трансформаторів приймається рівним 1,4, для сухих трансформаторів приймається відповідно до технічної документації заводу-виробника відповідного трансформатора, для підстанції з кількістю установлених трансформаторів більше двох обирається за найменшим значенням.
Для ПС 150/35/10кВ «Глобино» станом на 28.09.2015 отримуємо наступні значення:
                             
                                   
Таким чином, згідно розрахунків, виконаних у відповідності до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж та Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, на ПС 150/35/10кВ «Глобино» на 28.09.2015р. відсутній резерв абонованої приєднаної потужності.
Також звертаємо увагу, що вищевказані Правила та Методика є чинними нормативно-правовими актами, зареєстрованими у встановленому порядку у Міністерстві юстиції України, у зв’язку з чим є обов’язковими до виконання всіма учасниками відносин у сфері приєднання до електромереж.
2. У разі відсутності на джерелі живлення резерву абонованої приєднаної потужності замовник, який приєднує до нього свою електроустановку, зобов’язаний оплатити у складі плати за приєднання дольову участь у фінансуванні реконструкції джерела живлення з метою створення резерву потужності, в пропорції між замовленою до приєднання потужністю та величиною додаткового резерву потужності, який створиться в результаті реконструкції. Якщо декілька замовників одночасно приєднують свої електроустановки до одного джерела живлення, вони всі одночасно приймають дольову участь у фінансуванні його реконструкції пропорційно замовленій потужності.
Якщо коштів, отриманих електропередавальною організацією від замовників в якості плати за приєднання, буде недостатньо для повного фінансування робіт з реконструкції джерела живлення, згідно Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21.11.2013 №1467), додатковими джерелами фінансування робіт є поворотна фінансова допомога замовника (замовників) та складова тарифу на передачу електричної енергії для фінансування приєднання в установленому законодавством порядку.
Поворотна фінансова допомога надається замовником на умовах окремого договору, який укладається згідно примірної форми, передбаченої даним Порядком, після узгодження НКРЕКП сум коштів у складі тарифів на передачу електричної енергії для повернення цієї допомоги замовнику.
Повернення поворотної фінансової допомоги здійснюється протягом перших чотирьох років за рахунок плати за приєднання інших замовників, які в подальшому будуть приєднувати свої електроустановки до джерела живлення, а в п’ятому році – за рахунок складі тарифу на передачу електричної енергії.
Фінансування за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії здійснюється у порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії та є достатньо тривалим процесом у порівнянні з іншими шляхами фінансування робіт з реконструкції джерела живлення.
Щодо вартості робіт з реконструкції джерела живлення повідомляємо, що вона визначається на підставі розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. У випадку нестандартного приєднання розроблення проектно-кошторисної документації згідно технічних умов та договору про приєднання покладається на замовника.
В такій ситуації терміни приєднання визначаються часом на виготовлення та узгодження замовником проектно-кошторисної документації, на забезпечення повного фінансування робіт з реконструкції та організацію та виконання самих робіт з урахуванням термінів виготовлення та поставки обладнання.
3. Заміна силових трансформаторів на ПС 150/35/10кВ «Глобино» в рамках інвестиційної програми компанії планується не раніше 2018 року.
4. Відповідно до роз’яснень НКРЕ листом №2374/26/27-13 від 20.09.2013 р. стандартне приєднання електроустановок замовників забезпечується від найближчої точки в діючих електричних мереж відповідного рівня напруги, якщо приєднання електроустановки відповідає параметрам стандартного приєднання за показниками замовленої потужності та відстані від місця приєднання до точки забезпечення потужності, незалежно від технічного стану електричних мереж електропередавальної організації чи рівня їх завантаженості.