Автор Тема: подключение участника одного СТ к электросети другого СТ  (Прочитано 1482 раз)

dddd08111970

  • Гість
Ситуация такова, что дом находится в садовом товариществе в котором пока нет электричества, но рядом находится другое садовое товарищество в котором есть электричество(ближайший ко мне столб этого товариществаот от моего дома - 35 м.). Как мне подключиться более менее надежно к этому товариществу? может стать членом этого товарищества(только без выделения земли) ?или подписать договор?
разьясните как лучше плиз.

ПАТ Київобленерго

  • Гість
Ситуация такова, что дом находится в садовом товариществе в котором пока нет электричества, но рядом находится другое садовое товарищество в котором есть электричество(ближайший ко мне столб этого товариществаот от моего дома - 35 м.). Как мне подключиться более менее надежно к этому товариществу? может стать членом этого товарищества(только без выделения земли) ?или подписать договор?
разьясните как лучше плиз.
      Шановний авторе dddd08111970!
      Взаємовідносини сторін в частині електрозабезпечення регулюються діючим законодавством в Україні, зокрема Законом України «Про електроенергетику», Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (зі змінами та доповненнями) (далі - ПКЕЕ) та Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими Постановою КМ України № 1357 від 26.07.1999 (зі змінами та доповненнями) (далі - ПКЕЕН). Дані правила є обов’язковими для виконання споживачами електроенергії, а також для підприємств, які здійснюють передачу та постачання електроенергії.
      У визначеннях, наведених в пунктом 1.2. ПКЕЕ передбачено:
Населений пункт - юридична особа - споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.
Споживачі населеного пункту - населення, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту та яке розраховується за використану електричну енергію з населеним пунктом
      Отже садове товариство, в трактовці ПКЕЕ, є «населеним пунктом».
      Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів визначені Розділом 12 ПКЕЕ.
      У відповідності до п. 12.3 ПКЕЕ, населений пункт на підставі договору про постачання електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії розраховується населений пункт відповідно до умов договору.
      Пунктом 12.4 ПКЕЕ визначено, що закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом щодо обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту.
      Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», введеного в дію постановою Верховної Ради України № 4572-VI від 22.03.2012 (далі - Закон), громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Відповідно до п.п. 2 та 5 ст. 22 Закону втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених Законом.
      Садове товариство це також добровільне об'єднання фізичних осіб, ціль яких полягає в організації колективного саду та городництва і створенні умов для культурного проведення вільного часу на земельних ділянках. Садове товариство має статус юридичної особи, яка користується правами і виконує відповідні обов’язки, пов’язані з його діяльністю, та має самостійний баланс.
      Садові товариства мають повну господарську самостійність у впровадженні своєї діяльності і покривають свої витрати за рахунок внесків членів товариства.
      Питання утримання, експлуатації і обслуговування електроустановок, збору членських внесків, оплати використаної електроенергії членами садового товариства, дотримання членами садового товариства Правил користування електричною енергією, використання або відключення електроенергії і т. п. відносяться до компетенції садового товариства і врегульовуються Статутом садового товариства і рішеннями загальних зборів його членів.
      З питання приєднання електроустановок належного Вам будинку до електромереж сусіднього садового товариства рекомендуємо звертатись до органів управління останнього.
      У разі, якщо приєднання належних Вам електроустановок  буде здійснюватись в межах величини  потужності,  дозволеної до використання  садовому товариству згідно договору про постачання електричної енергії , технічні умови на приєднання електроустановок  ні Вам,  ні садовому товариству отримувати не потрібно.
      В іншому випадку, садове товариство повинно звернутись із заявою на збільшення потужності електроустановок  на величину, достатню для приєднання належних Вам електроустановок, отримати  від Товариства відповідні ТУ та реалізувати їх.

З повагою, ПАТ «Київобленерго»