Автор Тема: Роз'ясніть інформацію розміщену на сайті Полтаваобленерго  (Прочитано 1747 раз)

Poltava

  • Гість
У відповідності до п.п. 5.5. Правил приєднання до електричних мереж:
Замовник може звернутися до електропередавальної організації з метою роз'яснення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті електропередавальної організації.

В оприлюдненній інформації , а саме інформації щодо трансформаторних підстанцій , стосовно ( 5100237 ПС Глобино 150/35/10) Резерв приєднаної потужності з
урахуванням укладених договорів про приєднання, Ррез., складає  -84058,9 кВт, тоді як
потужність трансформаторів 2* 25000 кВа. Питання до ПАТ Полтаваобленерго:
- коли планується заміна тр-торів на ПС Глобине
- в разі приєднання замовником 2,5 Мвт потужності (як відбувається процедура приєднання), хто платить за заміну трансформаторів
- як орієнтовно визначити вартість дольової участі у реконструкції?

Полтаваобленерго

  • Гість
- коли планується заміна трансформаторів на ПС Глобино?

Заміна трансформатора на ПС Глобино буде проводитися після виконання проектної документації. На сьогодні проектна документація не розроблена.

- в разі приєднання замовником 2,5 МВт потужності (як відбувається процедура приєднання), хто платить за заміну трансформаторів?

Приєднання до електричних мереж електроустановки потужністю 2,5МВт здійснюється у порядку нестандартного приєднання згідно розділу ІІІ Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17.01.2013 №32 (далі Правила), та, у разі необхідності виконання реконструкції джерела живлення (ПС Глобино 150/35/10), включає наступні етапи:
1) подання замовником заяви про приєднання та необхідних документів, передбачених п.1.3 Правил;
2) безоплатна підготовка та видача замовнику проекту договору про приєднання та технічних умов нестандартного приєднання:
- протягом 15 робочих днів від дня реєстрації заяви або
- протягом 30 робочих днів – у разі необхідності узгодження договору та технічних умов з власником магістральних / міждержавних електричних мереж (Північна ЕС), якщо для приєднання електроустановки виникне необхідність будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення електричних мереж напругою 150кВ (живлячі мережі ПС Глобино 150/35/10).
3) підписання замовником договору про приєднання та технічних умов;
4) розроблення замовником проектної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення 5) Узгодження замовником (за участю проектувальної організації) з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» проектної документації (тривалість узгодження не більше 15 робочих днів – згідно абзацу 8 п.3.1.7 Правил);
6) визначення ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» плати за приєднання згідно п.4.3 та суми додатково необхідних коштів для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектною документацією згідно п.4.5 Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013 №115 (далі Методика);
7) направлення ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» замовнику листа з пропозицією надати Товариству поворотної фінансової допомоги в розмірі розрахованих додатково необхідних коштів для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектною документацією;
8) замовник протягом 20 календарних днів з дня отримання цієї пропозиції повідомляє ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про можливість надання поворотної фінансової допомоги та у разі згоди надсилає підписаний зі свого боку проект договору про надання поворотної фінансової допомоги (у двох примірниках), розроблений з урахуванням примірної форми, наведеної в додатку 1 до Порядку фінансування послуг з приєднання до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21.11.2013 №1467 (далі Порядок фінансування) (неповідомлення у зазначений строк про можливість надання поворотної фінансової допомоги вважається незгодою замовника щодо надання поворотної фінансової допомоги);
9) за умови отримання згоди замовника ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 10 робочих днів звертається до НКРЕКП для прийняття рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги (п.3.5 Порядку фінансування);
10) НКРЕКП протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» приймає в установленому порядку рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги та направляє Товариству копію відповідного рішення в п'ятиденний строк з дня його прийняття (п.3.6 Порядку фінансування);
11) ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 20 календарних днів з дня отримання рішення НКРЕКП повідомляє замовника та направляє замовнику підписаний Договір або надає обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту Договору, в кінцевому підсумку сторони укладають цей договір) (п.3.7 Порядку фінансування);
12) одночасно замовнику надається для підписання додаткова угода до договору про приєднання з визначенням в ній плати за приєднання та строку надання послуг з приєднання;
13) замовник підписує додаткову угоду до договору про приєднання;
14) замовник оплачує плату за приєднання та надає поворотну фінансову допомогу;
15) ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виконує будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи, забезпечує введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання (абз.1 п.3.1.17 Правил);
16) замовник забезпечує будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до обєкта замовника власними силами та за рахунок коштів замовника (абз.2 п.3.1.17 Правил);
17) ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» перевіряє виконання замовником договору про приєднання та технічних умов та оформляє довідку про виконання технічних умов;
18) замовник надає Товариству документи, необхідні для укладення (внесення змін до) договору про постачання електричної енергії (процедура укладення договору згідно розділу 5 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 №28 (зі змінами));
19) підключення електроустановки замовника до електричних мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування (за умови укладення договору про постачання електричної енергії);
20) повернення ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» замовнику коштів поворотної фінансової допомоги протягом 5 років від дати підключення приєднаних електроустановок замовника (п.3.9 Порядку фінансування).

- як орієнтовно визначити вартість дольової участі у реконструкції?

Дольова участь замовника в реконструкції джерела живлення (ПС Глобино 150/35/10) може бути визначена згідно п.4.4 вищезгаданої Методики.
Розрахунок дольової участі здійснюється на підставі розробленої та узгодженої з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» проектної документації в частині реконструкції джерела живлення.
Орієнтовні розрахунки до розроблення та узгодження проектної документації Товариством не виконуються.
« Останнє редагування: 15 Квітень 2015, 11:08:17 від Полтаваобленерго »

Poltava

  • Гість
Питання до Полтаваобленерго:
- заміна планується по інвестиційній програмі полтаваобленерго чи по приєднанню?
- дана заміна передбачену у 2015 ,2016 чи у 2025 році?
Дякую