Автор Тема: Процедура укладання договору на постачання електричної енергії  (Прочитано 6287 раз)

Offline sergey_2016

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 11
  • Перегляд профілю
Питання стосується Південного РВЕ АК "Харківобленрго".
Пояснення ситуації:
Нами був підготовлений комплект технічної документації, пройдено процедуру технічного огляду та отримано відповідний акт. Після чого весь комплект технічної документації разом із документами на право власності та заявою (Ф-9) згідно ПКЕ були подані до обленерго.
Далі, після проходження деякого часу (2-3 доби) співробітники РВЕ вказали на необхідність написання  заяви на ім'я начальника РВЕ з текстом:
"Прошу направити Вашого представника для прийняття в експлуатацію нової точки обліку" .
У бухгалтерії РВЕ надали рахунок-фактуру із формулюванням: "Приемка учета согласно счета-фактуры №__-___________" на суму  621 грн.
На вимогу надати калькуляцію (тобто які саме роботи входять до цього розрахунку) співробітники, включаючи начальника РВЕ застосовують тактику перенаправлення з кабінету у кабінет, періодично зачиняючи двері на ключ із внутрішньої сторони!
Разом із цим майбутнього споживача просять підписати договір. При чому, підпису із боку начальника на бланках у цей час немає. Начальника РВЕ при цьому або немає на місці або він не готовий прийняти споживача, про що у достатньо грубій формі сповіщає його особистий секретар і кладе слухавку! Тобто у майбутнього споживача не залишається іншого вибору як підписати договір та передати його інспектору. Добитися підписання договору одночасно з обох боків виявляється неможливо!!!
Лише після сплати вказаного рахунку та підписання з боку споживача бланків договору нібито відбувається "підписання договору начальником" але договір споживачу НЕ надається!
Далі співробітники договірного відділу сповіщають, що підписаний договір є, але споживачеві він може бути переданий лише за умови сплати рахунку на передплату електричної енергії. Тобто споживач вимушений сплачувати за договором, існування якого підтверджене лише словами співробітника РВЕ!
Важливо ще й те, що у рахунку значиться сума передплати за ДВА наступні місяці!
І лише після одержання передплати споживачеві надають "на руки" договір.

Питання:

1) Прошу надати роз’яснення щодо вичерпного переліку робіт, призначення платежу та суми, що підлягає сплаті на рахунок обленерго під час укладання договору на постачання електричної енергії;

2) Прошу надати роз’яснення щодо процедури укладення договору на постачання електричної енергії відповідно до чинного законодавства в частині порядку підписання його сторонами. А саме: чи передбачена така форма підписання коли одна із сторін (представник обленерго) ухиляється від наочного підписання і наполягає на процедурі, що передбачає потрапляння до неї (представника обленерго - начальника відповідного РВЕ) через посередників (інспекторів, фахівців договірного відділу, тощо) підписаного з іншого боку (споживача) договору?

3) Чи має право будь-який представник обленерго (начальник РВЕ, співробітник договірного відділу) не видавати споживачу підписаний з обох сторін договір на постачання електричної енергії вимагаючи від споживача сплати рахунку на передплату електроенергії?

4) Прошу надати роз’яснення щодо об'єму передплати за електроенергію (за один, два або іншу кількість місяців) яка підлягає сплаті на рахунок обленерго відповідно до чинного законодавства після підписання договору сторонами.

pelipenko

 • Гість
Абонент фізік чи юрік?

Offline sergey_2016

 • Newbie
 • *
 • Повідомлень: 11
  • Перегляд профілю
Фізична особа - власник нежитлового приміщення (згідно із "класифікацією" обленерго - "юрик")

Питання також до адміністрації форуму ФОРУМ НКРЕКП:

1) Чому моя тема була переміщена у розділ "запитання до обленрго"? Відповідь та позиція обленерго зрозуміла ...! Необхіна  саме кваліфікована відповідь комісії по КОЖНОМУ із сформульованих запитань!   


Нечипорук В.

 • Гість
Поки Харківобленерго "розводить пари" щодо Ваших питань трохи прокоментую.
1. Правила приєднання електроустановок до ел.мереж обумовили всю процедуру (аж до підключення- фактичного початку користування електричною енергією), включивши етапом "надання замовнику підписаний договір про постачання електричної енергії ".Обовязкові складові платежів за приєднання визначені Методикою розрахунку плати за приєднання. Серед них плата за підключення. Обовязковість такого платежу, як  плата за "прийняття в експлуатацію нової точки обліку" нічим не унормована  й в переліку монопольних послуг Обленерго відсутня. Допускаю, що складовою послуги Підключення має бути "технічний  огляд вузла обліку з пломбуванням та оформленням Акта". Інші послуги по Вашій просьбі.
2. Порядок укладання договорів врегульовано Статтею 207ЦК,статтею 181ГК, пунктами 2.1.4 або 3.1.8 Правил приєднання та 5.3. ПКЕЕ. Уповноважена особа має надати споживачу 2 примірники проекту договору, підписаного зі свого боку (Додатки оформляються окремо- частину надає споживач).
Договір має бути підписаний  обома сторонами (узгоджено усі істотні умови,  частина неістотних умов може бути в спорі) й споживач має володіти своїм примірником договору до подачі напруги на обєкт споживача, але чинності договір набуває в момент подачі напруги . Описана Вами процедура від "лукавого".
3. Присутність в договорі спеціальних дат(початок, кінець розрахункового періоду, гранична дата здійснення авансового платежу ) потребує синхронізації  (конкретизації сторонами деталей) початку користування електричною енергією та зобовязань споживача(термін між підписанням договору та подачею напруги за заявою споживача може бути значним). Відмова повернути Ваш примірник доковору -порушення.
4.Щодо обсягу авансу додаю лист попереднього регулятора.
Жаль, що в даний час відсутні можливості накласти відповідальність за описані порушення.

Kharkivenergy

 • Гість
Відповідаємо на Ваше питання:
   1) Згідно Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.12.2008 року № 1522 “ Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт по підключенню електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт (послуг), пов'язаних з ліцензованою діяльністю” а саме:
- додаткові роботи (послуги) - роботи (послуги), які надаються виключно ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом і пов'язані з його ліцензованою діяльністю;
- вартість додаткової роботи (послуги) визначається шляхом калькулювання витрат відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248;
- базою для визначення розміру плати за окремі додаткові роботи (послуги) є норми витрат робочого часу при наданні конкретної послуги та розрахунок витрат на виконання цієї роботи (послуги). (Калькуляцію з вартістю виконання додаткових робіт (послуг)- додаємо).
Повний перелік додаткових робіт (послуг) необхідних для укладення договору на постачання електричної енергії закріплений в Постанові НКРЕУ № 1522 від 25.12.2008 року.
   2)У розділі 5 “ Правил користування електричною енергією” (далі ПКЕЕ), а саме у пункті 5.3 зазначено що - постачальник електричної енергії за регульованим тарифом зобов'язаний надати на розгляд проект договору про постачання електричної енергії протягом 7 робочих днів для споживачів із приєднаною потужністю до 150 кВт та протягом 14 робочих днів для споживачів із приєднаною потужністю 150 кВт та більше від дати прийняття від споживача документів, зазначених у пункті 5.4 цих Правил.. Після надання споживачем пакету документів, передбаченого п.5.4 ПКЕЕ, відповідні відділи РВЕ проводять повну перевірку наданих документів, після чого договір підписується начальником РВЕ, а саме тому одночасне підписання договору обома сторонами неможливе.
   3) У відповідності до п.6.6 ПКЕЕ 6.6. оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем, як правило, у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період. Початок та тривалість розрахункового та/або планового періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, форма та порядок оплати, терміни здійснення планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між постачальником електричної енергії та споживачем.
   П. 4.5 “Порядку розрахунків (для усіх споживачів, крім бюджетних установ (організацій) та крім споживачів, які живляться від ПС 35-110кВ та 330кВ), що є невід'ємною частиною договору про постачання електричної енергії, передбачено, що розрахунки за електричну енергію здійснюються споживачем до початку розрахункового періоду на підставі виставленого постачальником електричної енергії рахунка. Розрахунок суми попередньої оплати здійснюється шляхом множення чинного у розрахунковому періоді тарифу на обсяг електричної енергії, заявленої на розрахунковий період, що настає за наступним розрахунковим періодом.