Автор Тема: скачки електроструму Черкаська обл. Звенигородський р-н с. Скаліватка  (Прочитано 3483 раз)

Володимир79

  • Гість
Вже протягом  2 років в електро мережі с. Скаліватка напруга різко скаче на протязі дня. майже кожен день. Дзвінки в місцевий РЄС результату не дають (приїзджали 2-3 рази, але скачки як були так і є.)
Що робить? 

Trend

  • Гість
формально
Цитувати
52. У  разі  відмови  енергопостачальника  провести необхідні
заміри параметрів якості електричної енергії  споживач  має  право
сам   організувати  проведення  таких  замірів.  Проводити  заміри
параметрів  якості  електроенергії  може  організація,   яка   має
відповідні    повноваження    або   дозволи.   У   цьому   випадку
енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.

практично - купити стабілізатор напруги і знайти сусіда через якого відбуваються ті скачки.

ПАТ Черкасиобленерго

  • Гість
Добрий день!
Для вирішення Вашого питання Вам необхідно звернутись з письмовим зверненням до ПАТ "Черкасиобленерго", з детальнішим поясненням Вашої проблеми та надати контактні дані.
Адреса ПАТ "Черкасиобленерго": м. Черкаси, вул. Гоголя, 285
Для отримання додаткової інформації звертайтесь за телефоном інформаційно - консультаційного центру ПАТ "Черкасиобленерго": 45-52-54 та 37-44-90.

ПАТ Черкасиобленерго

  • Гість
Статтею 25 Закону України «Про електроенергетику» передбачено право споживачів, зокрема, на отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами.
Так, відповідно до ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення» (далі – Cтандарт), норми встановленні даним Стандартом, підлягають включенню в технічні умови на приєднання користувачів електричної енергії і в договори на постачання електричної енергії між електропередавальною організацією і користувачами електричної енергії.
Відносини між громадянами (далі – споживачі електричної енергії) та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 №1357 (далі – Правила).
Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки (пункт 3 Правил).
Положеннями пункту 38 Правил визначено, що енергопостачальник, зокрема зобов'язаний забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором; приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів.
Звертаємо Вашу увагу, що у разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (пункт 49 Правил) (форму типового акта-претензії наведено у додатку 2 до Правил) (додається).
Відповідно до пункту 50 Правил акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів - у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі. У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.
Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій (пункт 51 Правил).
Звертаємо увагу, що відповідно до положень пункту 52 Правил у разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.
Додатково зазначаємо, що пунктом 45 Правил передбачено, що у разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.
Так, пунктом 46 Правил встановлено, що у разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором.
Таким чином, для врегулювання питання щодо порушення параметрів якості електричної енергії Вам необхідно звернутись до енергопостачальника, з яким у Вас укладено договір про користування електричною енергією, із відповідною заявою щодо складання та підписання акта-претензії.
Додатково повідомляємо, що відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 929 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 №131), здійснення в межах своєї компетенції нагляду за відповідністю показників якості електричної енергії вимогам нормативних документів та технічним станом та організацією експлуатації зокрема, електричних установок та мереж суб’єктів електроенергетики і споживачів електричної енергії є одним із завдань Держенергонагляду.