Перегляд Повідомлень

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ПрАТ Київобленерго

Сторінок: [1] 2 3 4
1
   Шановний авторе Юлія83!
   З метою надання відповіді на Ваше повідомлення від 12.05.2019 (о 23:48:13) просимо зазначити Ваші (як замовника) ідентифікаційні дані, наприклад такі як номер договору про приєднання; номер технічних умов; прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ); адресу розміщення об’єкта приєднання тощо.

   З повагою – ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2
   Шановний авторе panchukoleg!
   Оплата за послугу з приєднання житлового будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Ярмаркова, 2-В, до електричних мереж в ПрАТ «Київобленерго» не надходила, підтвердження оплати Ви надати не можете.
   Станом на сьогодні взаємовідносини щодо приєднання електроустановок об’єктів до електричних мереж регулюються Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс), який набув чинності 19.04.2018.
   Порядок приєднання до електричних мереж суб’єктів господарювання передбачено п. 4.1.11 Кодексу. Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини оператора системи розподілу (далі – ОСР), користувачів системи розподілу та замовників послуги з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.
   У відповідності до п. 4.1.2, 4.1.9. 4.2.3, 4.3.2 та 4.3.5.Кодексу оператор системи розподілу (надалі - ОСР) не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу. Послуга з приєднання електроустановок Замовника до системи розподілу є платною послугою та надається оператором системи розподілу (у Вашому випадку - ПрАТ «Київобленерго») відповідно до договору про приєднання, що укладається за типовою формою. Для отримання проекту договору про приєднання замовник надає до ОСР заяву про приєднання електроустановки певної потужності за формою,  наведеною в додатку 2 до цього Кодексу, та необхідні документи, визначені у пункті 4.4.2 глави 4 Кодексу.
   Таким чином, з метою приєднання належних Вам електроустановок до електричних мереж ПрАТ «Київобленерго», необхідно звернутись до ПрАТ «Київобленерго» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності встановленого зразка та надати документи, визначені у пункті 4.4.2 глави 4 Кодексу, а саме:
   1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки.
   2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
   3. Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання.
   4. ТЕО (за наявності).
   Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).
   Отримати бланк заяви про приєднання електроустановки певної потужності можна на офіційному вебсайті ПрАТ «Київобленерго» за адресою: http://www.koe.vsei.ua, розділ «Приєднання», рубрика «Форми та приклади документів».
   За умови оплати Вами послуги з приєднання електроустановок в точці приєднання та надання на погодження ПрАТ «Київобленерго» проектної документації щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки) електроустановок від точки приєднання до об’єкту, ПрАТ «Київобленерго» виконає будівельно-монтажні роботи з приєднання електроустановок індивідуального житлового будинку за вказаною адресою.

   З повагою ПрАТ «Київобленерго»

3
     У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) розпорядниками інформації визнаються, зокрема, суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями. Такі суб’єкти господарювання зобов’язані надавати інформацію виключно стосовно умов постачання товарів, послуг та цін на них згідно видів їх господарської діяльності.
     Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
     ПрАТ «Київобленерго» здійснює ліцензійну діяльність з розподілу електричної енергії.
     У відповідності до вимог Закону ПрАТ «Київобленерго» є розпорядником інформації стосовно умов розподілу електроенергії споживачам, юридичним та фізичним особам на території здійснення ліцензійної діяльності, а також стосовно цін, тарифів, та переліку супутніх послуг, що надаються ПрАТ «Київобленерго». Із вказаною інформацією можна ознайомитись в районних підрозділах товариства в «Куточку споживача» або на офіційному вебсайті ПрАТ «Київобленерго» www.koe.vsei.ua
Згідно статті 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
     Запитувана Вами інформація не підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», тому що порушене в ньому питання не підпадає під визначення публічної відкритої інформації. Запитувана Вами інформація є інформацією з обмеженим доступом.
     Для роз’яснення порушених Вами питань стосовно електропостачання багатоквартирного будинку, що знаходиться за адресою Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Університетська 2Ф(2ф/1,2ф/2,2ф/3), Вам необхідно звернутися до забудовника/балансоутримувача.

            З повагою ПрАТ «Київобленерго»

4
     Шановний авторе vas!
     З метою надання на Ваше повідомлення деталізованої відповіді просимо надати інформацію щодо номеру і дати реєстрації ТУ та/або договору про приєднання.

     З повагою ПрАТ «Київобленерго»

5
   Шановний авторе Руслан!
   Взаємовідносини щодо приєднання електроустановок об’єктів до електричних мереж регулюються Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс). Порядок приєднання до електричних мереж передбачено розділом 4 Кодексу.
   Відповідно до пункту 4.1.8. Кодексу забороняється приєднувати електроустановки Замовника до електричних мереж побутових споживачів. З урахуванням зазначеного, передача 5 кВт з однієї ділянки на іншу (фактично приєднання електроустановок  замовника потужністю 5 кВт до мереж побутового споживача в рахунок зменшення його договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії) не відповідає положенням Кодексу та не може  бути реалізоване.

   З повагою ПрАТ «Київобленерго»

6
   Шановний авторе sergeodez29!
   Особистий прийом споживачів за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 1А, проводиться за попереднім записом за телефонами вказаними в Графіку особистого прийому громадян керівниками та начальниками районних підрозділів ПрАТ «Київобленерго», розміщеного на офіційному вебсайті ПрАТ «Київобленерго» в мережі Інтернет за посиланням http://www.koe.vsei.ua/page?root=5&id=452.
   Директор технічний Гетманов Володимир Анатолійович проводить прийом споживачів щотижня по вівторках, з 10:00 до 12:00. Контактний телефон для попереднього запису (044) 459-07-31.

   З повагою ПрАТ «Київобленерго»

7
Шановний авторе Надiя!
     ПрАТ «Київобленерго» здійснює  ліцензовану діяльність з розподілу електричної енергії.
     Пропонуємо звернутися з Вашим питанням безпосередньо до ПАТ «Київоблгаз», що провадить господарську діяльність з розподілу природного газу.

8
Шановний авторе mvv18!
ПрАТ «Київобленерго» з метою надання якісних послуг приймає у власність об'єкти електричних мереж всіх класів напруг, які належать  іншим власникам, шляхом їх викупу або безкоштовного прийняття на баланс.
Для прийняття рішення щодо прийняття/викупу об'єктів електричних мереж Ініціатором (суб’єкт господарювання або фізична особа, що виявила бажання продати/передати у власність ПрАТ «Київобленерго» енергооб’єкт, що належить йому на правах приватної власності) подається заява визначеного зразку. Бланк заяви можна отримати у діловода районного підрозділу ПрАТ «Київобленерго». Заповнена та підписана заява приймається діловодом районного підрозділу ПрАТ «Київобленерго». Діловод надає Ініціатору продажу необхідні консультації щодо заповнення заяви та переліку документів, які необхідно додати до заяви. У разі необхідності, консультації можуть бути надані інженером, головним інженером або начальником районного підрозділу ПрАТ «Київобленерго».
До заяви додається наступний перелік документів:
1)   для суб’єкта господарювання (юридичної особи):
   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
   свідоцтво Платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку – у податку – у разі, якщо юридична особа має статус платника єдиного податку;
   свідоцтво Платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість – у разі, якщо юридична особа має статус Платника податку на додану вартість;
   документи, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомості (якщо такі наявні);
   документи, що підтверджують право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт енергетики, що продається (якщо такі наявні);
   документ, що підтверджує призначення на посаду керівника, у випадку підписання договору керівником;
   довіреність на право підпису для осіб, що підписують документи за довіреністю.
   копія статуту;
   відомості про банківські реквізити для перерахування коштів;
2)   для фізичної особи:
   копія паспорта;
   копія довідки про присвоєння  ідентифікаційного коду;
   документи, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомості (якщо такі наявні);
   документи, що підтверджують право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт енергетики (якщо такі наявні);
   відомості про банківські реквізити для перерахування коштів;
3)   для фізичної особи - підприємця:
   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
   свідоцтво Платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку – у разі, якщо фізична особа - підприємець має статус платника єдиного податку;
   свідоцтво Платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість – у разі, якщо фізична особа - підприємець має статус Платника податку на додану вартість;
   документи, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомості (якщо такі наявні);документи, що підтверджують право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт енергетики, що продається (якщо такі наявні);
   відомості про банківські реквізити для перерахування коштів.

Не підлягають придбанню у власність ПрАТ «Київобленерго» енергооб’єкти технологічного використання, що безпосередньо задіяні в електрозабезпеченні технологічних процесів суб’єктів господарювання.
У разі відмови від прийняття заяви або з будь-яких інших питань, що виникли під час передачі/викупу обладнання електричних мереж звертатись за телефонами:
Кол-центр: (044) 459-07-40;
Лінія Довіри:  (044) 422-67-96;
Виробничо-технічна служба ПрАТ «Київобленерго»: (044) 459-07-18, 459-07-45, 459-07-12.

9
   ПрАТ «Київобленерго» розглянуло Ваш електронний запит від 14.01.2019 (02:22:48) та повідомляє наступне.
   З метою приєднання належних Вам електроустановок індивідуального житлового будинку з будівельними струмоприймачами до електричних мереж, між Вами  і   ПрАТ «Київобленерго» було укладено і діє договір про приєднання до електричних мереж  (далі – Договір), невід’ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання  (далі – ТУ).
   На момент підготовки Договору, відносини, які виникали під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж регулювалися Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс).
   Згідно п.п.3.1.1. Договору, виконавець послуг зобов’язаний, зокрема, розпочати та забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта Замовника у строк 30 календарних днів від дати оплати замовником оператору системи розподілу  вартості приєднання відповідно до Договору та після виконання Замовником зобов'язань, визначених підпунктом 3.2.3 цього Договору.
   Одночасно, абзацом 2 п.п.3.1.1. Договору визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) Виконавець послуг не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) та відповідно до вимог пункту 4.2.4. Кодексу повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення Виконавцем послуг в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від Виконавця послуг) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.
   Слід зауважити, що згідно пункту 2 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для користувачів електричної системи.
   Враховуючи, що технічними характеристиками існуючих мереж 0,4 кВ, які знаходяться поблизу належної Вам  земельної ділянки, не забезпечується можливість приєднання належних Вам електроустановок, з дотриманням показників якості та надійності електропостачання, ПрАТ «Київобленерго» розроблено проектну документацію на мережі зовнішнього електропостачання, якою передбачається встановлення ЩТП-10/0,4 кВ та будівництва мереж 10 кВ та 0,4 кВ.
   Будівництво об’єктів електричних мереж здійснюється у загальному порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», і передбачає обов’язкову послідовність  дозвільних процедур, що включає в себе зокрема набуття права користування земельними ділянками під відповідні об’єкти електроенергетики.
   Враховуючи викладене вище, ПрАТ «Київобленерго» було розпочато відповідну процедуру відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди, про що, у відповідності до положень абзацу 2 підпункту 3.1.1. Договору та п. 4.2.4 Кодексу, Вас було проінформовано листом та надано документальне підтвердження причин виникнення затримки. ПрАТ «Київобленерго» неодноразово листами інформувало Вас про хід процедури відведення земельних ділянок, з наданням копій документів з офіційного листування.
   12.12.2018 Ви звернулись з даного питання до ПрАТ «Київобленерго» листом, на який ПрАТ «Київобленерго» надало відповідь-роз’яснення.
   Також зазначаємо, що Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника Замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.
   Враховуючи вищезазначене, ПрАТ «Київобленерго» продовжується процедура відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у відповідності до положень пункту 4.2.4. Кодексу. Після закінчення процедури відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів енергетики, ПрАТ «Київобленерго» будуть виконані всі необхідні будівельні роботи, для електрозабезпечення належних Вам  електроустановок.
   Про подальший хід відведення земельних ділянок ПрАТ «Київобленерго» буде  інформувати Вас додатково.

   3 повагою - ПрАТ «Київобленерго»

10
     ПрАТ «Київобленерго» розглянуло Ваше електронне звернення від 07.01.2019 (13:55:36) та повідомляє наступне.
     Взаємовідносини сторін в частині електрозабезпечення регулюються діючим законодавством Україні, а саме, Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП  від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ)  та Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, та ін.
     За змістом статті 275 Господарського кодексу України та підпунктів 1.2.1 та 2.1.7 ПРРЕЕ договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, права та обов'язки сторін.
     З метою вирішення піднятого в зверненні питання 12.12.2018 Ви звернулись із заявою про укладення Договору про користування електричною енергією в договірну групу Обухівського районного підрозділу та відповідно підписали його.
     08.01.2019 у Вашій присутності схема обліку була опломбована, засіб обліку працює у класі точності. Після виконання зазначених робіт працівниками ПрАТ «Київобленерго» було складено Акт про передачу на відповідальне збереження приладу обліку та пломб, встановлених на ньому, який Вами підписаний. Перешкод в користування електроенергією немає.
     Відповідно до п. 4.35 ПРРЕЕ спірні питання, які виникають між сторонами при складанні акта, визначення розміру коштів, належних до оплати, здійснення платежів, вирішуються у судовому порядку.

З повагою – ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

11
За конкретизацією вимог та положень нормативно-правових актів НКРЕКП пропонуємо звернутись до НКРЕКП.
Поштова адреса НКРЕКП - 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19.
e-mail:  box@nerc.gov.ua
веб-сайт: www.nerc.gov.ua

12
   ПрАТ «Київобленерго» розглянуло Ваше електронне звернення від 26 грудня 2018 року, та повідомляє наступне.
   Взаємовідносини сторін в частині електрозабезпечення регулюються діючим в Україні законодавством, зокрема Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (надалі – КСР), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ).
   Відповідно до пункту 1.2.1 глави 1.1 розділу 1 ПРРЕЕ на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку, які укладаються відповідно до цих ПРРЕЕ, КСР та Кодексу комерційного обліку електроенергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.20158 № 311..   
   ПрАТ «Київобленерго» є оператором системи розподілу (далі - ОСР), яке провадить діяльність з розподілу електричної енергії на підставі відповідної ліцензії, виданої НКРЕКП.
   На виконання вимог Закону щодо відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії ПрАТ «Київобленерго» було створено ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК», на яку наразі покладені функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території – адміністративній території Київської області.
   Постачання електричної енергії споживачу здійснюється відповідно до пункту 3.1.6 ПРРЕЕ, якщо об'єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку та споживач є стороною договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
   Відповідно до положень статті 49 Закону НКРЕКП може класифікувати електричні мережі, що розподіляють електричну енергію, на обмеженій території комерційного закладу, закладу громадського обслуговування, житлового комплексу, іншого об’єкта як малу систему розподілу (далі – МСР), якщо виконується хоча б одна із таких умов, зокрема, розподіл електричної енергії такими мережами здійснюється меншій від граничної кількості побутових споживачів, що пов’язані з власниками такої системи договірними  відносинами або на інших правових підставах, та/або ця система перебуває у спільній власності таких побутових споживачів.
   Оператори малої системи розподілу (далі – ОМСР) виконують функції, мають права та обов’язки оператора системи розподіл (ОСР) щодо користувачів малої системи розподілу з урахуванням особливостей, визначених КСР та ПРРЕЕ, без відповідних ліцензій (пункт 9.1.3 КСР).
   Засади постачання та розподілу електричної енергії в умовах МСР визначені розділом 10 ПРРЕЕ.
   Відповідно до положень пункту 2.1 КСР МСР – це електрична мережа, приєднана до мереж системи розподілу або передачі, якою здійснюється розподіл електричної енергії певній кількості Користувачів та яка є власністю/співвласністю суб’єкта/суб’єктів господарювання і побудована для задоволення потреб цих Користувачів.
   При цьому, згідно з положеннями пункту 9.2.1 КСР, електричні мережі можуть бути визначені як МСР, якщо це система розподілу, яка створена на правах спільної власності на обмеженій території земельної ділянки та використовується співвласниками для задоволення потреб (садові товариства, обслуговуючі кооперативи, котеджні містечка тощо), визначених відповідним статутом організацій та/або об’єднань громадян.
   Тобто, електричні мережі садових товариств, обслуговуючих кооперативів, що використовуються об’єднанням громадян (членами цього об’єднання) для задоволення їх потреб в електричній енергії, визначених їх статутом, та перебувають у спільній власності членів цих об’єднань можуть бути кваліфіковані як МСР. У такому випадку юридичною особою, яка забезпечує розподіл електричної енергії користувачам малої системи розподілу (членам об’єднання) та є відповідальною, зокрема, за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування електричних мереж МСР є оператор малої системи розподілу (суб’єкт, який утримує та обслуговує електричні мережі садових товариств, обслуговуючих кооперативів) відповідно до пункту 9.1.4 КСР.
   Водночас, слід зазначити, що відповідно до положень статті 49 Закону до операторів малої системи розподілу не застосовуються вимоги частини третьої цієї статті та положення статті 47 цього Закону, зокрема в частині заборони ОМСР здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії.
   Так, відповідно до положень пунктів 10.3, 10.5 та 10.6 розділу 10 ПРРЕЕ набуття статусу оператора малої системи розподілу відбувається після відповідної реєстрації такого суб’єкта Регулятором  (НКРЕКП) та повідомлення оператора малої системи розподілу про дату, з якої оператор малої системи розподілу може розпочати виконання відповідних функцій.
   Оператор малої системи розподілу (ОМСР) може на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу постачати електричну споживачам, електроустановки яких приєднані до мереж малої системи розподілу. Оператор малої системи розподілу з метою продажу електричної енергії споживачам забезпечує недискримінаційний безперешкодний доступ інших електропостачальників до власних електричних мереж.
   Враховуючи вищенаведене, у разі реєстрації СТ  як ОМСР, у користувачів МСР (членів Вашого садового товариства), з’явиться можливість обрати постачальника електричної енергії та укласти прямі договори про постачання електричної енергії відповідно до вимог ПРРЕЕ.
   На час підготовки відповіді,  договірні відносини між  членами СТ/власниками будинків, що розташовані на території СТ, та ПрАТ «Київобленерго» відсутні. Жодних нарахувань плати за використану електроенергію власникам будинків ПрАТ «Київобленерго» не проводить. Питання реконструкції мереж, збору членських внесків, оплати членами садового товариства використаної електроенергії, засобів обліку, дотримання членами садового товариства вимог чинного законодавства, використання або відключення електроенергії і т. і. відносяться до компетенції садового товариства і врегульовуються Статутом товариства і рішеннями загальних зборів. Крім того, згідно з Законом: «втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених Законом».
   На прямі розрахунки з оператором системи розподілу (ОСР) та з електропостачальником члени садових товариств зможуть  перейти тільки за умови приєднання до системи розподілу ПрАТ «Київобленерго» (ОСР) через укладання Договору про отримання та виконання технічних умов на приєднання.
   Порядок приєднання до електричних мереж садових будинків на земельних ділянках, які розташовані на територіях садових/садівничих товариств (ОМСР), на яких відсутні електричні мережі ОСР, проте здійснено електрифікацію мережами садових/садівничих товариства, має здійснюватись за умов дотримання вимог, встановлених пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу.
   Частиною 3 статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» визначено, що об’єкти архітектурної діяльності (об’єкти архітектури) – це будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального та монументально-декоративного мистецтва, території (частини території) адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.
   Відповідно до пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу встановлено, що суб'єкт господарювання у тому числі оператор малої системи розподілу (далі ОМСР) має право за зверненням Замовника погодити приєднання електроустановок Замовника до власних електричних мереж у таких випадках:
1) у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання;
2) у межах договірної потужності цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби;
3) без зменшення договірної потужності цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії генеруючою одиницею типу А, у межах договірної потужності цього суб'єкта.
   Про своє рішення щодо погодження приєднання до власних електричних мереж суб'єкт господарювання листом повідомляє Замовника протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення.
   При виконанні такого приєднання мають виконуватися такі умови:
1) електроустановки Замовника, які приєднуються, не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у цьому енерговузлі;
2) схема приєднання електроустановки до мереж не може виконувати функції транзитної установки для живлення інших Користувачів;
3) має бути забезпечений окремий комерційній облік електроенергії, відпущеної, виробленої, включаючи витрати на власні потреби, електроустановками Замовника (потужність власних потреб приєднується за рахунок дозволеної потужності основного споживача), відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії;
4) суб'єкт господарювання (основний споживач) і Замовник після реалізації проекту мають забезпечити виконання доведених завдань щодо примусового розвантаження, АЧР тощо;
5) електроустановки з виробництва електроенергії Замовника мають відповідати вимогам щодо генеруючих одиниць типу А (регулювання напруги, реактивної потужності, моніторинг показників);
6) суб'єкт господарювання (основний споживач) має погодити з ОСР проект, розроблений Замовником;
7) суб'єкт господарювання (основний споживач) разом із Замовником забезпечує виконання погоджених ОСР проектних рішень, а також має повідомити ОСР про завершення будівництва та підключення об'єкта Замовника.
   Отже, вирішення питання щодо приєднання до електричних мереж садових будинків на земельних ділянках, які розташовані на територіях садових/садівничих товариств, на яких відсутні електричні мережі ОСР, проте здійснено електрифікацію мережами садових/садівничих товариства, має здійснюватись за умов дотримання вимог, встановлених пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу, а саме: у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання.
   При цьому, у разі відсутності резерву потужності в садових/садівничих товариствах, необхідне збільшення загальної потужності зазначених садових/садівничих товариств відповідно до вимог Кодексу.

   З повагою – ПрАТ «Київобленерго»

13
            «Шановний авторе Олександр Савченко!
            Зважаючи на відсутність у Вашому повідомленні будь-яких ідентифікаційних даних Вас як споживача ПрАТ «Київобленерго», рекомендуємо звернутися до ПрАТ «Київобленерго» у письмовому вигляді з деталізованим викладенням порушеного Вами питання.

З повагою ПрАТ «Київобленерго»

14
   ПрАТ «Київобленерго» розглянуло Ваше електронне звернення щодо приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку з будівельними струмоприймачами та повідомляє наступне.
   Невід’ємним додатком до Договору про приєднання до електричних мереж від 02.08.2018 № К-06-18-0478 (далі – Договір) є Технічні умови стандартного приєднання від 01.08.2018 № К-06-18-0478 (далі – ТУ).
   На момент підготовки Договору відносини, які виникали під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж регулювалися Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс).
   На виконання умов п.3.2 Договору, 23.07.2018 Замовником було здійснено у повному обсязі оплату вартості стандартного приєднання.
   У свою чергу, ПрАТ «Київобленерго» було розроблено проектну документацію на зовнішнє електропостачання індивідуального житлового будинку, згідно якої передбачалося будівництво ПЛ-0,4кВ до межі належної Замовнику земельної ділянки та обрано підрядну організацію - виконавця будівельно-монтажних робіт.
   Відповідно до положень статті 10 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб’єктами електроенергетики належить погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території об’єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади. Станом на  07.12.2018 проектну документацію було погоджено з Зазим’єнською сільською радою, термін закінчення будівельно-монтажних роботі до 21.12.2018.
   Також зазначаємо, що станом на 05.12.2018 згідно пунктів 3.2.1 і 3.2.2 Договору Замовником було надіслано до ПрАТ «Київобленерго» на погодження проектну документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки Замовника) електроустановок Замовника від точки приєднання до об’єкта замовника та щодо безпеки електропостачання.


   З повагою – ПрАТ «Київобленерго»

15
     «ПрАТ «Київобленерго» розглянуло Ваш електронний запит від 29.11.2018 та повідомляє наступне.
     Невід’ємним додатком до Договору про приєднання до електричних мереж від 14.09.2018 № К-12-18-0722 (далі – Договір), який укладено між «Замовником» та ПрАТ «Київобленерго», є технічні умови стандартного приєднання від 04.09.2018 № К-12-18-0722 (далі – ТУ).
     На момент підготовки Договору, відносини, які виникали під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж регулювалися Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс).
На виконання умов п.3.2 Договору, 19.09.2018 Замовником було у повному обсязі здійснено оплату вартості стандартного приєднання.
     Згідно п.п.3.1.1. Договору, виконавець послуг зобов’язаний, зокрема, розпочати та забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта Замовника у строк 30 календарних днів від дати оплати замовником оператору системи розподілу  вартості приєднання відповідно до Договору та після виконання Замовником зобов'язань, визначених підпунктом 3.2.3 цього Договору.
     Одночасно, абзацом другим п.п.3.1.1. Договору визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) Виконавець послуг не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) та відповідно до вимог пункту 4.2.4. Кодексу повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення Виконавцем послуг в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від Виконавця послуг) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.
     Слід зауважити, що згідно пункту 2 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії», приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для користувачів електричної системи.
     Враховуючи, що технічними характеристиками існуючих мереж 0,4 кВ, які знаходяться поблизу належної Замовнику земельної ділянки, не забезпечується можливість збільшення потужності належних Замовнику електроустановок, з дотриманням показників якості та надійності електропостачання, а саме, втрати напруги на лінії Л-2 ТП-87 без реконструкції складають 14,67%, ПрАТ «Київобленерго» було розроблено проектну документацію на мережі зовнішнього електропостачання, якою передбачається встановлення ТП-10/0,4 кВ та будівництва мереж 10 кВ та 0,4 кВ  до межі належної Замовнику земельної ділянки.
     Будівництво об’єктів електричних мереж здійснюється у загальному порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», і передбачає обов’язкову послідовність  дозвільних процедур, що включає в себе зокрема набуття права користування земельними ділянками під відповідні об’єкти електроенергетики.
     Враховуючи вищевикладене, ПрАТ «Київобленерго» було розпочато відповідну процедуру відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди, про що замовника у відповідності до положень абзацу другого п.п.3.1.1. Договору та пункту 4.2.4. Кодексу, було проінформовано листом (вих. № 05/362/9103 від 04.10.2018) та надано документальне підтвердження причин виникнення затримки. Після чого, листом вих. № 05/362/10874 від 02.11.2018 та вих. № 05/362/13129 від 30.11.2018 ПрАТ «Київобленерго» інформувало Замовника про хід процедури відведення земельних ділянок, з наданням копій документів з офіційного листування.
     Також зазначаємо, що Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника Замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.
     Враховуючи вищезазначене, ПрАТ «Київобленерго» продовжується процедура відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у відповідності до положень пункту 4.2.4. Кодексу. Про подальший хід відведення земельних ділянок ПрАТ «Київобленерго» буде Замовника  інформувати додатково. Після закінчення процедури відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів енергетики, ПрАТ «Київобленерго» будуть виконані всі необхідні будівельні роботи, для електрозабезпечення належних Замовнику електроустановок.

     З повагою – ПрАТ «Київобленерго».


Сторінок: [1] 2 3 4