Перегляд Повідомлень

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ПАТ Чернігівобленерго

Сторінок: [1] 2
1
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту Товариство) уважно розглянуло порушене Вами питання та повідомляє наступне.
Взаємовідносини оператора систем розподілу (далі по тексту ОСР - на даний час Товариство), Користувачів системи розподілу (далі по тексту Користувачі) та замовників послуги з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок регулюються Кодексом систем розподілу (далі по тексту КСР), затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, який набув чинності з 19.04.2018.
Згідно з п. 4.4.1 КСР Замовник звертається до ОСР щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу.
Для отримання проекту договору про приєднання Вам необхідно звернутися до відповідного відокремленого підрозділу Товариства із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2 до КСР) та  надати комплект документів, передбачених п. 4.4.2 КСР.

2
Повідомляємо Вам, що на будівельному майданчику виконуються будівельно - монтажні роботи підрядною організацією з залученням Вашого представника.
Матеріали, техніка та людські ресурси для виконання будівельно - монтажних робіт наявні.

3
Повідомляємо Вам, що будівельно-монтажні роботи згідно із затвердженим проектом виконуються на майданчику підрядною організацією. Для виконання будівельних робіт на території майданчика кожен раз Товариством та підрядною організацією було задіяно Вашого представника у доступі на територію.

4
Повідомляємо, що на даний час підрядною організацією виконуються роботи по комплектації електричного обладнання, після виконання яких, буде виконано будівельно - монтажні роботи.
На території будівельного майданчика кожен день виконуються роботи, а саме:
- 14.05.2018 р. були виконані роботи по розвезенню стійок опор на відповідні місця для установки.
- 15.05.2018 р. виконано розчищення смуги для проведення будівельно - монтажних робіт уздовж осі траси повітряної лінії електропередачіЛЕП-10 кВ, оскільки по осі трасиприсутні рослі дерева та кущі, які заважають виконати підготовчі та будівельно-монтажні роботи.
- 16.05.2018 р. виконується встановлення опор ЛЕП-10 кВ.
Таким чином, Товариство прикладає всіх можливих зусиль для зменшення строку надання послуги з приєднання.

5
Повідомляємо Вам, що на запит № 03/2496-01 від 27.03.2018 р. Чернігівської обласної державної адміністрації була надана відповідь            № В-148(Д) від 25.04.2018 р.
Підготовчі роботи виконуються, місце встановлення опор та трансформаторної підстанції було погоджено Товариством з Вашим представником.

6
Відповідь на запит № 03/2496-01 від 27.03.2018 р. Чернігівської обласної державної адміністрації була підготовлена та відправлена листом на її адресу.
Повідомляємо, що підготовчі роботи для виконання будівельно-монтажних робіт розпочаті підрядною організацією.

7
Виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт виконується підрядною організацією.
Введення об’єкта (лінії електропередачі ЛЕП 10 кВ, трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА, та лінії електропередачі  ЛЕП 0,4 кВ) буде виконано після виконання будівництва та реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) в Управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області.
Встановлення інформаційного стенду та іншої інформації у відповідності до законів України і нормативних документів виконується підрядною організацією.

8
На поставлені Вами запитання повідомляємо.
Виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт виконується підрядною організацією згідно укладеного договору. Товариство контролює виконання договірних відносинзпідрядною організацією.
Введення об’єкта (лінії електропередачі ЛЕП 10 кВ, трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА, та лінії електропередачі ЛЕП 0,4 кВ) буде виконано після виконання будівництва та реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) в Управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області.

9
Стосовно дати введення об’єкта в експлуатацію повідомляємо.
Введення об’єктів (лінії електропередачі 10 кВ, трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА, та лінії електропередачі 0,4 кВ) буде виконано після виконання будівництва та реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) в Управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області.

10
Повідомляємо Вам, що ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) подано до Управління Державної архітектурну-будівельної інспекції у Чернігівській області.

11
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) не заперечує щодо термінів розробки проекту виконання робіт (ПВР) терміном в 15 (п’ятнадцять) днів та виконання будівельно-монтажних робіт терміном в 5 (п’ять) днів.
Згідно з Вашим зверненням «підготовчі роботи на будівельному майданчику відсутні, майданчик готовий до виконання будівельно-монтажних робіт» (мовою документа).
Звертаємо Вашу увагу на те, що виконання підготовчих робіт регламентують наступні нормативні документи: Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 (в редакції постанови КМУ від 07.06.2017 № 404). та ДБН А.3.1-5:2016 «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА».
Згідно з даними документами перед виконанням будівельно-монтажних робіт повинні бути виконані підготовчі роботи.
В зв’язку з вищевикладеним, загальний строк будівництва може збільшитися. Товариство виконуватиме всі можливе заходи для зменшення строку будівництва.

12
На поставлені Вами запитання повідомляємо наступне.
Щодо запитання № 1. Товариство погоджується з терміном виконання будівельно-монтажних робіт 5 (п’ять) днів, але загальний строк будівництва збільшиться в зв’язку з тим, що згідно з СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 «Терміни проектування та будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 101 від 04.05.2011 р., будівництво складається з: підготовки до будівництва, будівельно-монтажних робіт та прийняття в експлуатацію. Підготовка до будівництва включає в себе: тендерний вибір підрядника, укладення з ним договору на будівництво, розроблення проекту виконання будівельних робіт, реєстрацію декларації про початок підготовчих робіт або одержання дозволу (за потреби) на будівельні та підготовчі роботи на трасах і майданчиках згідно із затвердженою проектною документацією.
Товариство робить все можливе для зменшення строку будівництва.
Щодо запитання № 2. Договір на виконання робіт по технічному нагляду за об’єктом будівництва знаходиться на стадії укладення.
Щодо запитання № 3. Матеріали для будівництва закуповує підрядна організація. За інформацією, наданою підрядною організацією, необхідні матеріали для виконання будівельно-монтажних робіт знаходяться на стадії закупівлі.
Щодо запитання № 4. Замовником укладено Договір про приєднання до електричних мереж ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» № 91-17 від 19.05.2017 р. Товариство підтверджує, що плата за приєднання, вказана в Договорі, отримана в повному обсязі.
Згідно з п. 2.1.3 Замовником були здійснені усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики та отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 03 від 01.03.2018 р.
На даний час Товариство виконує роботи по отриманню ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1).

13
Повідомляємо Вам, що проектна документація розроблена.

14
        Відповідь на питання № 1. ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) погоджується зі строками виконання робіт, але строк виконання 5 (п’ять) днів для виконання будівельно-монтажних робіт може змінитися в зв’язку з виконанням будівельно-монтажних робіт по будівництву ліній електропередачі 10 кВ, встановленням трансформаторної підстанції
ТП-10/0,4 кВ та будівництвом лінії живлення 0,4 кВ, нормативний термін виконання яких вказаний в СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 «Терміни проектування та будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 101 від 04.05.2011 р., та згідно п. 17 таблиці 6.1 складає 2 (два) місяці. Товариство виконуватиме все можливе для зменшення термінів будівництва.
        Відповідь на питання № 2. Договір на виконання робіт по технічному нагляду за об’єктом будівництва знаходиться на стадії підписання.
        Відповідь на питання № 3. Матеріали для будівництва закуповує підрядна організація.
        Відповідь на питання № 4. Договір про приєднання до електричних мереж
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» № 91-17 від 19.05.2017р. Плата за приєднання, вказана в даному Договорі, отримана 10.07.2017 р. в повному обсязі. 06.03.2018 р. отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 03 від 01.03.2018 р.


15
22 березня 2018 року ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" вже надавало відповідь на порушене Вами питання. Вказати більш точний термін підключення, на жаль, неможливо.

Сторінок: [1] 2