ФОРУМ НКРЕКП

Питання державного регулювання => Запитання до обленерго, НЕК "Укренерго", Держенергонагляду => Київобленерго => Тема розпочата: руслан02305 від 29 Листопад 2018, 11:58:04

Назва: Щдо недотримання строків підключення об’єкта до електромережі
Відправлено: руслан02305 від 29 Листопад 2018, 11:58:04
Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, чому не дотримуються строки підключення об’єкта до електромережі.
14.09.2018 року між нашим підприємством та ПрАТ «Київобленерго» укладений договір № №К-12-18-0722 про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу.
На виконання умов Договору (п.п. 3.2.1-3.2.4) наше підприємство 19.09.2018 року здійснило оплату стандартного приєднання у розмірі 27720,00 грн., розробило на підставі технічних умов №К-12-18-0722 від 04.09.2018 року проектну документацію  щодо реконструкції електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення, а також погодила з ПрАТ «Київобленерго» цю проектну документацію, отримавши відповідне Технічне рішення від 16.10.2018 року.
Відповідно до п 3.1.1 Договору, термін підключення становить 30 днів.  ПраТ «Київобленерго» зобов’язане провести будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення  від місця забезпечення потужності до точки приєднання.
Але, всупереч Договору, ПрАТ «Київобленерго» надіслало спочатку лист, в якому інформує, що виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання буде можливим після набуття ПрАТ «Київобленерго» права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього забезпечення. Цей лист № 05/362/9103 хоч і датований 04.10.2018 року ми отримали 20.10.2018 року, в день останньої дати, коли повинні були закінчитися будівельно монтажні роботи. Це підтверджується штемпелем Укрпошти (16.10.2018р.) коли цей лист надійшов на пошту. При цьому ПрАТ «Київобленерго» взагалі не обгрунтувало, для чого необхідно відведення земельної ділянки, а тільки написало – враховуючи необхідність. І все!
Після нашої відповіді на цей лист, у листі  №05/362/8256 від 14.11.2018 року  ПрАТ «Київобленерго» відповіло, що технічними характеристиками існуючих мереж 0,4 кВ, які знаходяться поблизу належної земельної ділянки, не забезпечується можливість приєднання належних Нам електроустановок, з дотриманням показників якості та надійності електропостачання, ПрАТ «Київобленерго» було розроблено проектну документацію на мережі зовнішнього електропостачання, якою передбачено встановлення КТП 10/0,4 кВ та будівництво мереж 10 кВ та 0,4 кВ до межі нашої земельної ділянки.
Але таке обгрунтування затримки підключення до мереж розподілу не відповідає законодавству.
Відповідно до п. 4.1.19.  Кодексу систем розподілу за місце (точку) забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. (також роз’яснення НКРЕП від 03.02.2017 року № 1225/17.1.3/7-17)
Відповідно до технічних умов №К-12-18-0722 від 14.09.2018 року,  точкою забезпечення потужності є ЛЕП-04 кВ Л-2 від ТП 10/0,4 №87 , найближча опора №12 (на даний час існуюча точка забезпечення потужності з приєднаною потужністю 5кВт). Відстань до точки приєднання  приблизно 28 метрів.
Відповідно до п. 4.5.3 Кодексу систем розподілу під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами:
надійності електрозабезпечення струмоприймачів Замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання;
забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання;
дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів;
дотримання Замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення);
енергоефективності та енергозбереження;
оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення;
ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу.
Таким чином, ПрАТ «Київобленерго» відповідно до цих технічних умов взяло на себе обов’язок забезпечити в точці надання потужності електричну енергію відповідною якості та надійності та виконати роботи, що не призведуть до порушення по якості електричної енергії для користувачів.
Відповідно до роз’яснення НКРЕП від 03.02.2017 року № 1225/17.1.3/7-17 Електропередавальна організація має надати послугу зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації електричної енергії відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності відповідно до  вимого II Правил (незалежно від технічного стану електричних мереж електропередавальної організації, рівня їх завантаженості чи у разі необхідності здійснювати будівництво чи реконструкцію трансформаторної підстанції, чи заміну силових трансформаторів).
Відповідно до п. 4.2.3 Кодексу про розподіл електричної енергії Процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:
-   виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
Точка забезпечення потужності знаходиться (приблизно) в 28 метрах від точки приєднання, для будівництва цієї лінії розміщення ніяких об’єктів електроенергетики не потрібно (ця лінія вже побудована). Технічним рішенням по проекту (п.7.3.2) для зовнішнього електрозабезпечення необхідно тільки виконання Ірпінським РП заміну дооблікового автоматичного вимикача, існуюча лінія зовнішнього електрозабезпечення підходить для потужності 27 кВт, схема приєднання не змінюється і залишається 3-фазної, існуючий лічильник залишається в шафі обліку, категорія надійності електропостачання не змінюється.
 Будівництво електричних мереж для зовнішнього електрозабезпечення повинно бути зроблено тільки на цій ділянці (28 метрів), а не по всьому місту Ірпінь  з будівництвом нових трансформаторних підстанцій та ліній 10 кВ.  Посилання ПрАТ «Київобленерго» на необхідність будівництва нової ТП 10/0,4 та  мереж 10кВ та 0,4 кВ є вже зміною технічних умов.
    Якщо для забезпечення технічної можливості приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації необхідно здійснити будівництво електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта (реконструкцію трансформаторної підстанції, будівництво повітряних або кабельних ліній електропередавання тощо) електропередавальна організація може запропонувати встановити у договорі про приєднання до електричних мереж інший строк виконання відповідних заходів, який погоджується із замовником з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва (лист НКРЕП № 7463/17.1.3/7-17 від 07.07.2018 року).
Але ПрАТ «Київобленерго» не пропонувало нашому підприємству змінити строк виконання будівельно-монтажних робіт.
Назва: Re: Щдо недотримання строків підключення об’єкта до електромережі
Відправлено: ПрАТ Київобленерго від 04 Грудень 2018, 14:30:24
     «ПрАТ «Київобленерго» розглянуло Ваш електронний запит від 29.11.2018 та повідомляє наступне.
     Невід’ємним додатком до Договору про приєднання до електричних мереж від 14.09.2018 № К-12-18-0722 (далі – Договір), який укладено між «Замовником» та ПрАТ «Київобленерго», є технічні умови стандартного приєднання від 04.09.2018 № К-12-18-0722 (далі – ТУ).
     На момент підготовки Договору, відносини, які виникали під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж регулювалися Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс).
На виконання умов п.3.2 Договору, 19.09.2018 Замовником було у повному обсязі здійснено оплату вартості стандартного приєднання.
     Згідно п.п.3.1.1. Договору, виконавець послуг зобов’язаний, зокрема, розпочати та забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта Замовника у строк 30 календарних днів від дати оплати замовником оператору системи розподілу  вартості приєднання відповідно до Договору та після виконання Замовником зобов'язань, визначених підпунктом 3.2.3 цього Договору.
     Одночасно, абзацом другим п.п.3.1.1. Договору визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) Виконавець послуг не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) та відповідно до вимог пункту 4.2.4. Кодексу повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення Виконавцем послуг в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від Виконавця послуг) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.
     Слід зауважити, що згідно пункту 2 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії», приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для користувачів електричної системи.
     Враховуючи, що технічними характеристиками існуючих мереж 0,4 кВ, які знаходяться поблизу належної Замовнику земельної ділянки, не забезпечується можливість збільшення потужності належних Замовнику електроустановок, з дотриманням показників якості та надійності електропостачання, а саме, втрати напруги на лінії Л-2 ТП-87 без реконструкції складають 14,67%, ПрАТ «Київобленерго» було розроблено проектну документацію на мережі зовнішнього електропостачання, якою передбачається встановлення ТП-10/0,4 кВ та будівництва мереж 10 кВ та 0,4 кВ  до межі належної Замовнику земельної ділянки.
     Будівництво об’єктів електричних мереж здійснюється у загальному порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», і передбачає обов’язкову послідовність  дозвільних процедур, що включає в себе зокрема набуття права користування земельними ділянками під відповідні об’єкти електроенергетики.
     Враховуючи вищевикладене, ПрАТ «Київобленерго» було розпочато відповідну процедуру відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди, про що замовника у відповідності до положень абзацу другого п.п.3.1.1. Договору та пункту 4.2.4. Кодексу, було проінформовано листом (вих. № 05/362/9103 від 04.10.2018) та надано документальне підтвердження причин виникнення затримки. Після чого, листом вих. № 05/362/10874 від 02.11.2018 та вих. № 05/362/13129 від 30.11.2018 ПрАТ «Київобленерго» інформувало Замовника про хід процедури відведення земельних ділянок, з наданням копій документів з офіційного листування.
     Також зазначаємо, що Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника Замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.
     Враховуючи вищезазначене, ПрАТ «Київобленерго» продовжується процедура відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у відповідності до положень пункту 4.2.4. Кодексу. Про подальший хід відведення земельних ділянок ПрАТ «Київобленерго» буде Замовника  інформувати додатково. Після закінчення процедури відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів енергетики, ПрАТ «Київобленерго» будуть виконані всі необхідні будівельні роботи, для електрозабезпечення належних Замовнику електроустановок.

     З повагою – ПрАТ «Київобленерго».